Συμπτώματα

Συμπτώματα

Συμπτώματα1

Τα συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Βήχα που επιδεινώνεται ή επιμένει
  • Στηθάγχη
  • Συριγμό
  • Δύσπνοια
  • Βήχα με αιμόπτυση
  • Αίσθημα κόπωσης
  • Απώλεια βάρους χωρίς γνωστά αίτια
  • Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν και επαναλαμβανόμενες εξάρσεις πνευμονίας ή πρήξιμο ή διόγκωση των λεμφαδένων στο εσωτερικό του θώρακα, μεταξύ των πνευμόνων.
  • Οι περισσότεροι άνθρωποι με καρκίνο του πνεύμονα δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μέχρι ο καρκίνος να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. Centers for Disease Control and Prevention. What are the symptoms?
Διαθέσιμο: https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/symptoms