Ομάδες
υψηλού κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου

 

Ομάδες υψηλού κινδύνου1

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα είναι:

  • Ομάδα υψηλού κινδύνου: άτομα ηλικίας >50 ετών με ένα ιστορικό καπνίσματος ≥20 πακέτα-έτη** (θεωρείται ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα).

**πακέτα-έτη= αριθμός πακέτων την ημέρα x έτη καπνίσματος

Ασθενείς υψηλού κινδύνου και προληπτικός έλεγχος

 

Ασθενείς υψηλού κινδύνου και προληπτικός έλεγχος1

Εάν ανήκεις στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ο προληπτικός έλεγχος και μια συνεπακόλουθη έγκαιρη διάγνωση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Τι μπορείς να κάνεις
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) συστήνουν ετήσιο προληπτικό έλεγχο με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης (LDCT) στο πλαίσιο ενός προγράμματος παροχής υγειονομικής φροντίδας ασθενών υψηλού κινδύνου.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. NCCN Lung Cancer Screening V 1.2021