Ομάδες
υψηλού κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου 

Ομάδες υψηλού κινδύνου1

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα είναι:

  • Κατηγορία 1: άτομα ηλικίας 55-74 ετών με ένα ιστορικό καπνίσματος >30 πακέτα-έτη** (θεωρείται ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα) ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει το κάπνισμα μέχρι και 15 χρόνια πριν.
  • Κατηγορία 2: άτομα ηλικίας >50 ετών που καπνίζουν συστηματικά με ένα ιστορικό καπνίσματος >20 πακέτα-έτη** κι έχουν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα.

**πακέτα-έτη= αριθμός πακέτων την ημέρα x έτη καπνίσματος

Ασθενείς υψηλού κινδύνου και προληπτικός έλεγχος 

Ασθενείς υψηλού κινδύνου και προληπτικός έλεγχος1

Εάν ανήκεις στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ο προληπτικός έλεγχος και μια συνεπακόλουθη έγκαιρη διάγνωση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

 

Τι μπορείς να κάνεις
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network (NCCN) συστήνουν ετήσιο προληπτικό έλεγχο με σπειροειδή αξονική τομογραφία στο πλαίσιο ενός προγράμματος παροχής υγειονομικής φροντίδας ασθενών υψηλού κινδύνου.

Έτσι, συστήνεται ετήσιος προληπτικός έλεγχος για δύο χρόνια ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι του σημείου που ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει οριστική θεραπεία για τα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία 1, ήτοι άτομα ηλικίας 55-74 ετών που καπνιζουν συστηματικά με
>30 πακέτα-έτη ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει το κάπνισμα μέχρι και 15 χρόνια πριν.

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00329
941-09032021-ONC-LUN
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής

MSD Inventing for Life Logo

 
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. NCCN Lung Cancer Screening V 1.2020