Ο καρκίνος
του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα

  • Ο καρκίνος του πνεύμονα σχηματίζεται σε ιστούς των πνευμόνων, προερχόμενος από διάφορα είδη κυττάρων των αεραγωγών.1
  • Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) και o μικροκυτταρικος καρκίνος του πνεύμονα (SCLC).1
  • Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Αντιστοιχεί σε περίπου 85-90% των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμονα. Οι τρεις κύριοι υπότυποι περιλαμβάνουν καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων (επιδερμοειδές), αδενοκαρκίνωμα και μεγαλοκυτταρικό (μη διαφοροποιημένο) καρκίνωμα.2
  • Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Αντιστοιχεί σε περίπου 10-15% όλων των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμονα. Άρχεται συχνά από τους βρόγχους και τείνει να εξαπλώνεται ευρέως στον οργανισμό σε αρκετά πρώιμο στάδιο της πορείας της νόσου.2

Ήξερες ότι…

νέα περιστατικά
Παρουσιάστηκαν 2,2 εκατ.
νέα περιστατικά παγκοσμίως
το 20203
Άνδρες / Γυναίκες
Είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες και η τρίτη συχνότερη στις γυναίκες4
Ένας στους πέντε
θανάτους που προκύπτουν
από καρκίνο, οφείλονται
στον καρκίνο του πνεύμονα

(1,796 εκατ. θάνατοι το 2020)5
Παγκοσμίως
Τα υψηλότερα ποσοστά
εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
παρατηρούνται στην Ασία,
τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη
(συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας).6
Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα

  • Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα τα νέα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα το 2020 ανήλθαν σε 8.960 (13,9% επί των συνολικών περιστατικών καρκίνου στην Ελλάδα).7
  • Στους άντρες ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου, με τα νέα περιστατικά το 2020 να ανέρχονται σε 6.786 (18,7% επί του συνόλου των περιστατικών καρκίνου στην Ελλάδα).7
  • Είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο και το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται σε 23,1% επί των συνολικών θανάτων από καρκίνο στην Ελλάδα.7
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. National Cancer Institute. NCI Dictionary of Terms.
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.cancer.gov/publications

2. American Cancer Society. Lung cancer (Non–Small Cell).
Διαθέσιμο: http://www.cancer.org/documents/003115

3 WHO. GLOBOCAN 2020: estimated number of new cases worldwide.
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie

4. WHO- IARC: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie & WHO- IARC: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie

5. WHO. GLOBOCAN 2020 estimated number of deaths.
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie

6. WHO. GLOBOCAN 2020,
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map

7. WHO. GLOBOCAN 2020
http://gco.iarc.fr/factsheets/populations/300-greece-fact-sheets