Διάγνωση
και Θεραπεία

Διάγνωση και Θεραπεία

Διάγνωση και Θεραπεία

 • Αν τα αποτελέσματα του ατομικού ιστορικού και οι κλινικές/εργαστηριακές εξετάσεις είναι ενδεικτικές για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, πιθανόν να διενεργηθούν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως είναι οι βιοψίες ιστών του πνεύμονα ή /και απεικονιστικοί έλεγχοι1

Ανάλογα με το στάδιο της νόσου και άλλους παράγοντες, οι κύριες θεραπευτικές επιλογές για τα άτομα με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνουν:2

 • Χειρουργική επέμβαση
 • Θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες (RFA)
 • Ακτινοθεραπεία
 • Χημειοθεραπεία
 • Στοχεύουσες θεραπείες
 • Ανοσοθεραπεία

Οι θεραπευτικές επιλογές για το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να περιλαμβάνουν3 :

 • Χειρουργική επέμβαση
 • Ακτινοθεραπεία
 • Χημειοθεραπεία
 • Ανοσοθεραπεία
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1. American Cancer Society. Lung cancer.
Διαθέσιμο https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/detection.html

2. American Cancer Society. Lung cancer
Διαθέσιμο: http://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/treating-non-small-cell.html

3. American Cancer Society. Lung cancer (small cell).
Διαθέσιμο: http://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/treating-small-cell.html