Μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι καπνιστής;
Οι καπνιστές δεν φαίνονται με μια ματιά, όπως και ο καρκίνος του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο.
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00329
941-09032021-ONC-LUN
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1 WHO. GLOBOCAN 2020: estimated number of new cases worldwide.
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie

2. WHO- IARC: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie & WHO- IARC: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie

3. WHO. GLOBOCAN 2020 estimated number of deaths.
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie