Μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι καπνιστής;
Οι καπνιστές δεν φαίνονται με μια ματιά, όπως και ο καρκίνος του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο.
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας
GR-KEY-00424
Copyright © 2021 MSD
Διοργανωτής
MSD Inventing for Life Logo
Με την υποστήριξη
Πηγές:

1 WHO. GLOBOCAN 2020:
Διαθέσιμο: http://gco.iarc.fr/factsheets/populations/300-greece-fact-sheets